Bandsågsolycka kostar Scan 200 000

Nr 5/2020

En anställd på HK Scans anläggning i Linköping skadades i juni 2017 vid en bandsåg. Under arbetet kom den anställdes fingrar i kontakt med sågbladet vilket resulterade i sår- och senskador på tre fingrar och frakturer på två fingrar.
HK Scan har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada. Skyddsansvarig på bolaget hade enligt åklagaren inte sett till att göra en tillräcklig riskbedömning. Det hade heller inte vidtagits förebyggande säkerhetsåtgärder.