Bantad personalstyrka på nya Siljans Chark

Nr 7-8/2020

När de nya ägarna av Siljans Chark drar igång driften blir det med en något bantad personalstyrka. Sex erbjuds inte återanställning på charkfabriken i Mora och fem får det inte i slakteriet på Ickholmen.
– De berörda har återanställningsrätt om det uppstår behov. Det är ändå mycket som ska produceras, men de nya ägarna har valt att inte fortsätta med vissa produkter som är mycket arbetsintensiva, säger Livs ombudsman Maria Örnlind som förhandlat den nya organisationen.
Charkfabriken och slakteriet har behandlats som olika turordningskretsar, men det finns en ambition från arbetsgivarens sida att i framtiden gå gemensamt fram för att öka kompetensen hos individerna så att de kan jobba på båda enheterna.
– De nya ägarna har tittat på behovet av olika kompetenser. Ambitionen är att ha så god arbetsmiljö som möjligt och då vill man ha full rotation.
På charkfabriken var det innan neddragningen 39 kollektivanställda och i slakteriet 29 stycken. Totalt är det elva tjänster som försvinner, så det är en något bantad organisation.
– Det har gått så snabbt. Efter Siljans Charks konkurs gick det en vecka och efter ytterligare en vecka hade man nya ägare. Och så skulle man ta över det här på fjorton dagar. Det har gått raketfort.

Vad gäller leveranser av djur finns det fortfarande frågetecken som behöver rätas ut.
– Ägarna har haft en kämpig diskussion med Scan som var den tidigare leverantören. Det blev inget och i det läget slöt man ett avtal med KLS Ugglarps. Det har varit lite skakigt.
Diskussionerna med Scan om leverans av djur kommer att fortsätta.
Maria Örnlind är mycket positiv till de nya ägarna.
– De har lokal förankring, de har goda kunskaper vad det gäller personal och arbetsmiljö och utvecklande av företag. Det känns väldigt bra. Jag hoppas att leveransen av djur ordnas, så att driften vid Ickholmen kan fortsätta. Företaget räknar med att ha djur.
Produktionen vid de båda anläggningarna har pågått hela tiden. Den har inte legat nere. Medlemmarna har gått till jobbet precis som vanligt.
– En ökning av försäljningen av Siljans Charks varor i butiken har märkts av och det är konsumenter som vill stödja det lokala, för att vara med att bidra till att det ska finnas kvar.