Behövs EU-skatt på förmögenhet?

Nr 3/2019

En svensk professor vid Umeå universitet, Åsa Gunnarsson, leder projektet Fair Tax, där forskare från 11 universitet i nio länder deltar.
Syftet är att undersöka hur länder till exempel genom EU skulle kunna samarbeta för att ta upp skatt på finansiella transaktioner, bolagsskatt samt skatteväxling för klimatändamål.
– Det är på överstatlig nivå vi måste arbeta, säger Åsa Gunnarsson till tidningen Dagens ETC. Det gör man i OECD som tagit upp frågan om de multinationella bolagens vinstskatt och att de överför stora pengar mellan bolag i olika länder.
Hon menar att EU har mycket att göra på den här fronten eftersom det finns medlemsländer som Luxemburg som ägnar sig åt att på statlig nivå undanhålla skatter genom att hjälpa internationella företag med gynnsamma skatteupplägg.