Bemanningsföretag får vitesföreläggande

Nr 2/2020

Arbetsmiljöverket har i 2,5 års tid utan framgång försökt få bemanningsföretaget HRS Food Contract AB att undersöka och riskbedöma de arbetsplatser runt om i landet som man hyr ut slaktare och styckare till. Nu har bolaget fått ett vitesföreläggande på 25 000 kronor med krav att åtgärda bristerna.
Det var vid en inspektion den 7 juli 2017 som Arbetsmiljöverket såg vissa brister i bolagets arbetsmiljö. Bristerna påtalades i ett inspektionsmeddelande och krav ställdes på att de skulle åtgärdas.
I den arbetsmiljöhandbok som HRS Food Contract AB upprättat beskrivs en rutin för undersökning och riskbedömning. Enligt rutinen likställs bolagets anställda med kundens egna anställda under uthyrningsperioden, och kundföretaget har arbetsmiljöansvaret. I rutinen anges också att bolaget gör en undersökning och riskbedömning av arbetsplatsen när man anlitas av en ny kund och att riskbedömningen dokumenteras.

Arbetsmiljöverket påpekar nu att ”vid uthyrning/inhyrning är arbetsmiljöansvaret delat mellan arbetsgivaren (den som hyr ut) och kunden (den som hyr in)”. HRS Food Contract AB måste därför försäkra sig om att arbetsmiljön hos kunden är godtagbar.
Arbetsmiljöverket konstaterar att bolaget inte visat att man genomfört några sådana undersökningar och riskbedömningar som nämns i rutinen. Man har heller inte kunnat visa upp några skriftliga handlingsplaner. Verket ställer nu krav på att företaget ska undersöka alla faktorer som påverkar arbetsmiljön.
Bolaget omsatte närmare 32 miljoner kronor under 2018 och har enligt de senaste kända uppgifterna drygt 50 anställda.