”Beroendet av inhyrda är ett stort problem”

Nr 5/2020

– På kort sikt skulle 500 till 1 000 styckare och slaktare behöva utbildas. På lite längre sikt behövs en kontinuerlig utbildning för att täcka upp de stora pensionsavgångarna, säger Magnus Därth, vd för Kött- och charkföretagen.
Magnus Därth uppskattar att de inhyrda uppgår till 10-20 procent av arbetskraften inom slakt- och chark.
– Det är ett strukturellt underskott på yrkesfolk. Grundorsaken är att det utbildas för få slaktare och styckare i Sverige.
Bristen går inte att lösa på något enkelt sätt. Att flytta personer från branscher som har hög arbetslöshet på grund av coronakrisen till köttindustrin som har behov av yrkesmän går inte, eftersom det tar tid att bli styckare och slaktare.
– I grunden är det här ett svårt yrke. Att bli fullärd tar minst tre år.
Han menar att det är ett stort problem att köttbranschen är så beroende av bemanningsföretag och av utländska styckare och slaktare. Lösningen på problemet är att öka den egna utbildningen.
Regeringen har gett Kött- och charkföretagen i uppdrag att göra inventeringen av kompetensbehovet och utbudet av relevanta utbildningar inom branschen samt komma med förslag till åtgärder. Det sker inom ramen för Livsmedelsstrategin och den ska bli klar under 2020.

Relaterade artiklar