Beslut i korthet

Ekonomirapporten uppger att Livs ekonomi är god. Det finns ansenligt med pengar att ta till ifall förbundet skulle hamna i konflikt. Sedan 2009 har kapitalet ökat med 86 miljoner kronor.

40 nya miljoner ska avsättas till medlemsrekrytering och demokratiutveckling. Vilka konkreta satsningar det blir frågan om beslutas på Livs förbundsmöte i december.

Tjejsatsningen ska fortsätta att vara prioriterad verksamhet liksom arbetet med jämställda löner. Sedan 2006 har 195 kvinnor gått tjejsatsningen. Många är kvar i förbundet och över hälften har förtroendeuppdrag. 

Den globala fackliga federationen, IUL, som samordnar det fackliga arbetet inom lantbruk, livsmedelsförädling och hotell- och restaurang fick en stödgåva på 100 000 kronor av Livs. Sue Longley, IUL:s generalsekreterare, var en de få-
taliga gästerna på kongressen. Hon tackade för stödet. 

Livs kulturpris 2021 gickt till Izabel Reich och Sandra Perovic för sin bok Vår verklighet som handlar om porrens inverkan på barn och unga.

Livsmedelsarbetare för framtiden, så heter rapporten som kongressen antog. Där framgår bland annat att Livs vill ha höjd ersättningsnivå och höjt inkomsttak i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, att karensdagarna i dessa försäkringar avskaffas, att pensionsavsättningen höjs genom statlig finansiering så att pensionsnivån höjs. 

Relaterade artiklar