Bot på 300 000 efter olycka

Nr 6/2019

HK Scan har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott efter en arbetsolycka på bolagets anläggning i Kristianstad.
Olyckan inträffade den 16 augusti 2017 vid en styckningslinje. En arbetstagare skadade då sin högra hand på en såg som användes av en annan arbetstagare vid linjen. Ett högt arbetstempo och en driftsstörning tidigare på linjen hade lett till att arbetstagarna kommit att arbeta för nära varandra. Till följd av olyckan tillfogades arbetstagaren omfattande sträcksensskador och frakturer i höger hand.
Skyddsansvarig i bolaget hade enligt åklagaren inte sett till att göra en tillräckligt noggrann undersökning och bedömning av riskerna med arbetet vid styckningslinjen och att vidta säkerhetsåtgärder som minskade risken att komma in i andras arbetsområde. HK Scan har godkänt strafföreläggandet.