Brist på utbildad personal hotar livsmedelsindustrin

Nr 5/2022

Kompetensförsörjning är ett hinder för livsmedelsindustrins utveckling. En fjärdedel av de som arbetar inom livsmedelsindustrin saknar relevant utbildning för det jobb de utför. Det visar en färsk rapport från projektet Mer mat – fler jobb, om arbetskraft inom livsmedelsindustrin.

Rapporten har skrivits av Christin Rappe, som varit chef över en del av projektet. Hela projektet bygger på ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova. Livsmedelsföretagens del i projektet har handlat om att titta på validering, även kallat kompetenssäkring.

Björn Hellman, vd för Livsmedels-företagen, intervjuas i rapporten och
han menar att det både saknas arbetskraft och rätt arbetskraft. Att kompe-
tensförsörjningen är det största hindret för livsmedelsbranschens utveckling. 

– En stor del av problemet är att alldeles för få utbildar sig inom automation och underhåll, vilket krävs om industrin ska kunna expandera. Vi behöver även fler utbildningar inom yrkesvux för exempelvis bagare och konditori. Idag är det få sökande till de få utbildningar som finns. När det gäller kött och chark finns det inga utbildningar alls, säger han. 

Björn Hellman tror att en möjlig orsak till att Sveriges tredje största näringsgren inte är så attraktiv beror på förutfattade meningar. 

– Man tror att det är ett löpande band-jobb men livsmedelsindustrin är idag mer digitaliserad och automatiserad än många tror, säger han. 

Många av de större företagen tvingas internutbilda sin personal, eftersom det inte finns utbildad personal att rekrytera. 

– Men för de lite mindre företagen blir detta ett stort problem. Med en slimmad produktion och ett pressat tidsschema har de redan från början små marginaler. Att då handleda och utbilda nya medarbetare kostar för mycket tid och pengar, säger Björn Hellman.