Brister i säkerhet på godisfabrik

Nr 4/2018

En operatör på Tottegott AB i Skövde skadade i september 2016 sin högra hand i en paketeringsmaskin. Olyckan har nu lett till att bolaget fått ett strafföreläggande med företagsbot på 150 000 kronor för arbetsmiljöbrott.
Paketeringsmaskinen som plastar in godis med plastfolie hade krånglat och operatören försökte åtgärda problemet. Hennes handskför-
sedda hand drogs då med folien in
i maskinen och klämdes mellan två svetsbackar som svetsar folien. Vilket fick till följd att fingertoppen på höger hands pekfinger amputerades cirka en centimeter.
Maskinens skydd var uppfällt och säkerhetsbrytaren fungerade inte.
Kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg framhåller
i strafföreläggandet att den skyddsansvarige vid Tottegott AB inte sett till att:
1. Det gjorts en tillfredsställande riskbedömning av maskinen.
2. Skyddet framför rörliga maskindelar varit nerfällt.

3. Skyddets säkerhetsbrytare varit
i funktion.