Charkföretag får böta för övertid

Nr 9/2020

Olle Nyberg Chark i Johanneshov har brutit mot arbetstidslagens bestämmelser om övertid konstaterar Arbetsmiljöverket.

Förra året gjorde fackklubben på bolaget en anmälan om upprepade brott mot arbetstidslagen.
I anmälan framhöll man att under april 2019 arbetade ett antal arbetstagare långt mer än den lagstadgade gränsen på 50 timmar övertid eller mertid per månad. ”Händelsen följer ett mångårigt mönster inom firman” tillade man.
Arbetsmiljöverket instämmer med fackklubbens bedömning. Under april 2019 har ett antal anställda arbetat totalt 98 timmar i strid med arbetstidslagen.
Om en arbetsgivare brutit mot den bestämmelsen utan att ha stöd i kollektivavtal ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften var 1 procent av gällande prisbasbelopp, 465 kronor per otillåten timme. För charkföretaget ger det en sanktionsavgift om 45 570 kronor.