Cirka 30 får gå när Arla sparar

Nr 4/2019

Det kommer att bli en neddragning med cirka 30 tjänster på Arlas mejeri i Kalmar. Det blir följden av en stor investering i en ny förpackningslinje på färskostlagret.
– Vi har inlett förhandlingar och haft en första sittning, säger Gunnar Nilsson, Livs klubbordförande på mejeriet.
Det är en stor investering på 24 miljoner kronor som görs i Kalmar, där omkring 100 personer arbetar med att bland annat göra de klassiska ostarna Grevé, Herrgård, Präst och Svecia.
Syftet är att göra mejeriet mer konkurrenskraftigt. Projektet beräknas vara klart i januari 2020.
– Det är många personer och vi och företaget har inte samma syn på hur stor personalminskning det kan bli frågan om, säger Gunnar Nilsson.
Den svenska konsumentmarknaden för hårdost är enligt Arla satt under mycket stark konkurrens.
Över 60 procent av den ost som konsumeras i Sverige är importerad och marknaden domineras av lågprisostar.
Arla är själv importör av dessa lågprisostar. Sedan många år tillbaka är företaget både en kooperativ förening och transnationell gigant. Det ägs av 11 200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.