Dags att söka semesterstipendium

Nr 4/2019

Det går nu att ansöka om semesterstipendium från stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne. Senast den 1 maj ska ansökan vara inne. De som kan komma ifråga är främst lågavlönade kvinnor utan egen förmögenhet.
Tidigare har stiftelsen hyrt ut sommarstugor till behövande. Men för två år sedan gav Kammarkollegiet stiftelsen klartecken att bli en avkastningsstiftelse och dela ut semesterstipendium, se Mål & Medel nr 7/8 2017.
– Det som är bra är att fler kan ha glädje av detta. Tidigare var du tvungen att ta dig till Stockholm för att kunna nyttja en stuga, säger Jörgen Nyberg, Livs ombudsman och representant för en av huvudmännen i stiftelsen.

Det är än så länge bara en del av stugområdet som sålts av. Men det är möjligt att börja dela ut stipendier, berättar Jörgen Nyberg.
– Det är avkastningen från kapitalet, minus avsättning och vissa omkostnader till fonden, som delas ut, det är meningen att fonden ska växa så att utdelningarna på sikt ska kunna öka.
Han vet inte hur mycket pengar som kommer att delas ut denna gång. Det beror inte bara på avkastningens storlek utan också på antalet ansökningar.
– Det som är möjligt att söka pengar till är någon form av semestervistelse eller rekreation. Den begränsning som finns är att det inte får handla om semester utanför Norden, säger han och fortsätter:
– Vi har för närvarande inte satt någon övre gräns för hur mycket pengar man kan ansöka om. Det som har sagts är att det måste vara en skälig summa. Det måste stå i proportion till vad stipendiet är tänkt att användas till.
Exempel på vad man kan söka pengar till ges på stiftelsens hemsida, som en helg på Liseberg fredag till lördag för en vuxen och tre barn under 15 år. Tågresa, inträde, mat och dryck på plats och två hotellnätter.
De som kan komma ifråga för ett stipendium är företrädesvis behövande kvinnor, men även män kan söka. Det kan vara ensamstående med eller utan barn. De som saknar egen förmögenhet. Den taxerade årsinkomsten ska understiga 179 200 kronor, men man får tjäna mer om man har barn.

• Vilka är det som kan komma ifråga för ett stipendium?
– Det kan vara arbetslösa. Det kan vara långtidssjukskrivna, de som har någon form av sjukersättning eller kanske jobbar halvtid. Det kan vara pensionärer med låg pension.
Stiftelsens stuguthyrning i Nacka har inte upphört än. Stiftelsen kommer även i år att hyra ut stugor till behövande vid sidan om att man delar ut stipendium.
– Under en övergångsperiod kommer vi att göra både och. Om vi även kommer att göra det nästa år vet vi inte, säger Jörgen Nyberg och fortsätter:
– Vi vill inte att riskkapitalister eller exploatörer ska kunna göra vad de vill med området. Vi vill sälja detaljplanerad mark så att vi har koll på vad den kommer att användas till.
Det är samma kriterier som gäller för att hyra stuga som att komma ifråga för semesterstipendium. Men det går inte, understryker Jörgen Nyberg, att söka stipendium för att hyra en stuga av stiftelsen.

• Kommer det finnas några stugor kvar i framtiden som minne över Anna Johansson-Visborg?
– I dagsläget är det svårt att svara på vad som kommer att hända med den del av området som ännu inte är sålt. Men hennes minne kommer finns bevarat genom utdelning av semesterstipendium, att behövande ska kunna få en form av semesterledighet är helt i hennes anda.
Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne kommer att utlysa semesterstipendier två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Ansöker gör man på stiftelsens hemsida, visborgsminne.se