De skyldiga finns i Atrias högsta ledning

Nr 11/2019

I februari 2017 klämdes en 45-årig operatör till döds på Atrias anläggning i Borås. Bolaget har nu dömts att betala 1,5 miljoner kronor för arbetsmiljöbrott. Och de personer som begått brottet återfinns, enligt Borås tingsrätt, inom ledningen för Atria Sverige AB, inte på fabriken i Borås.

Dödsolyckan inträffade när operatören skulle blanda till en korvsats och skulle fylla mixern med späck. Han fyllde en första skänkvagn med hjälp av skänkvagnslyften, körde sedan ner lyften i hämtningsläge, tog ut den tomma vagnen och ställde in en andra vagn i lyften. Därefter skrapade han bort späck som fastnat på mixerbunkens stänkplåt och kanter. För att nå ställde han sig i det trånga utrymmet mellan mixern och lyften. När han stod där rörde sig plötsligt lyften uppåt och klämde honom mot bunken. I den situation som operatören befann sig hade han inte en chans.

Av förundersökningsprotokollet och de utredningar som gjordes framgår att skänklyftsreglaget var trasigt. En annan operatör hade samma vecka upptäckt att skänkvagnslyften inte stannade när man släppte vredet. Operatören rapporterade det till teamledaren som informerade alla mixeroperatörer, men inte teknikavdelningen på grund av sjukdom, och representanten för mixeragenten var inte tillgänglig den aktuella veckan.
Atria konstaterar i en intern utredning att haveriet av manöverdonet var den direkta orsaken till olyckan, och att en serie olyckliga omständigheter lett till att åtgärder inte vidtagits. Atria konstaterar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet ”fungerade och fungerar mycket väl inom fabriken”.

Arbetsmiljöverket hade en annan utgångspunkt för sin utredning, enstaka mänskliga misstag ska inte kunna få förödande konsekvenser. Och verket kom till en helt annan slutsats än Atria. Som direkt orsak till olyckan anges ”operatör befann sig inom rörligt maskinområde”, och som bakomliggande orsaker ”brister i det förebyggande arbetet vad gäller maskinsäkerhet och det systematiska arbetsmiljöarbetet”.
En maskin ska vara så säker att när man går in i ett rörligt maskinområde ska det inte finnas någon risk att den startar. Maskinen ska dessutom säkras mot att kunna starta oavsiktligt oavsett om det blir någon felfunktion av något slag, påpekade Arbetsmiljöverket i sin rapport.
Verket ansåg att Atria Sverige AB brustit i ansvaret att regelbundet kontrollera, bedöma och åtgärda brister i arbetsmiljön. Bolaget hade även ”brustit i att åtgärda de brister som uppstår trots påpekanden att det troligen var fel på vredet”, det vill säga manöverdonet.
Åklagaren byggde sin framställan på samma brister i arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljöverket pekat ut. Bo-rås tingsrätt ger i sin dom åklagaren rätt rakt över. Den eller de personer som inom Atria bar arbetsgivarens ansvar för säkerheten har inte följt arbetsmiljölagstiftningens krav till förebyggande av olycksfall och har av oaktsamhet gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, påpekar tingsrätten.

Utifrån vittnesuppgifter, om hur arbetsmiljöarbetet var organiserat och delegationen av ansvar och befogenheter var gjord, finner tingsrätten att de ansvariga återfinns centralt i företaget, det vill säga i Atria Sveriges ledning.
I fråga om företagsbotens storlek yrkade åklagaren på 2 miljoner kronor i bot men tingsrätten anser att 1,5 miljoner kronor är tillräckligt, utöver detta döms bolaget att betala 120 000 kronor i skadestånd till den omkomnes familj.
Det är andra gången i år som Atria döms för en olycka med dödlig utgång. I juni dömdes företaget av Eksjö tingsrätt, att betala en miljon kronor i företagsbot för dödsolyckan som inträffade i oktober 2015 vid Atrias anläggning i Tranås.