Delsbo slakteri dömdes till böter

Nr 3/2018

Förvaltningsrätten i Falun dömde i höstas Delsbo Slakteri AB att betala 20 000 kronor i sanktionsavgift för att man brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3). Bolaget överklagade, men Kammarrätten i Sundsvall har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd.