Desinfektionsmedel orsakade ögonskador

Nr 12/2019

En anställd upptäckte ett luftläckage på den så kallade Oxonia-stationen i en diskcentral på Malmö Mejeri AB. Då han skulle undersöka vad som var fel fick han stänk i ögon och ansikte av det oxiderande och starkt frätande desinfektionsmedlet Oxonia.
Han spolade ögon och ansikte i en närbelägen nöddusch och med ögonduschflaskor. Han blev därefter körd till akuten där man konstaterade att han fått en skada på hornhinnan.
I olycksfallsanmälan till Arbetsmiljöverket skriver anmälaren att mannen inte kände till att installationen innehöll kemikalier och därför heller inte vidtog några åtgärder med skyddsglasögon och så vidare. ”Finns ingen bra uppmärkning av att man ska använda skyddsutrustning heller”.