”Det gagnar hela samhället att människor inte tappar sin försörjning”

Nr 4/2020

– Självförsörjningsgraden måste höjas. Den är idag nere på cirka 50 procent. I många år har vi drivit den frågan. Vi måste säkra matförsörjningen, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
Det är ur det perspektivet som livsmedelsjobben nu klassats som en samhällsviktig funktion. Den insikten blir allt mer självklar, konstaterar hon, och det är något positivt mitt i eländet.
– Det är på tiden att vår bransch erkänns som någonting som är absolut nödvändigt för att samhället ska fungera. Våra medlemmar borde ha den statusen på de jobb de gör.
Hon är bekymrad över att coronakrisen slår hårt mot många mindre företag som kämpar för sin överlevnad men samtidigt går de större företagen just nu väldigt bra.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har kallat till sig representanter från branschen för att diskutera situationen. Livs har då deltagit som facklig organisation. Annars är det framför allt genom LO som Livs driver sina frågor, berättar Eva Guovelin.
– LO har täta kontakter med departementen och föreslår lösningar som vi ser måste till för att våra medlemmar inte ska drabbas. Det gagnar i grunden hela samhället att människor inte tappar sin försörjning för det skulle innebära att de inte får någon köpkraft och då blir det en ond cirkel.

Efter att Livs den 18 mars kommit överens med Livsmedelsföretagen om korttidspermittering har det varit många lokala förhandlingar om minskad arbetstid på mindre företag. Samtidigt går de stora koncernerna för högtryck.
– Men även de stora företagen kan få problem. Ingen vet vart detta tar vägen. Energiförsörjning och transporter är nödvändiga för livsmedelsindustrin. Slås lantbruksdelen ut får vi ingen råvara. Allt hänger ihop. Vi är beroende av varandra, det är inget nytt, men detta får oss att se situationen med nya ögon.

Eva Guovelin är nöjd med de stödåtgärder som regeringen hittills levererat men påpekar att det behövs mer.
– En möjlighet att heltidspermittera är nödvändigt för att rädda jobben.
Samtidigt noterar hon att de som normalt sett förordar skattesänkningar och avregleringar och privatiseringar nu ropar efter statligt stöd.
– Var och en borde begripa att det hänger ihop. Det känns bra i den svåra situation som vi befinner oss i att Sverige har byggt upp starka statsfinanser och att regeringen nu lanserar stödpaket som omfattar många miljarder.

Relaterade artiklar