Döms att betala 30 000 kronor i avgift

Nr 1/2020

Förvaltningsrätten i Umeå har dömt Danica Food i Lycksele att betala 30 000 kronor i sanktionsavgift för att ha brutit mot en bestämmelse i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll för trycksatta anordningar (AFS 2017:3).
Vid en inspektion den 8 augusti 2019 uppmärksammade Arbetsmiljöverket att bolaget använde två trycksatta anordningar (vattenvärmare), trots att kontrollorgan inte gjort kontroll och bedömt att anordningarna uppfyller kraven. Bolaget fick därför ett föreläggande med sanktionsavgift på 2 x 15 000 kronor. Danica Food motsatte sig föreläggandet varför ärendet gick till Förvaltningsrätten i Umeå. Väl där godtog bolaget Arbetsmiljöverkets ansökan, varpå domstolen dömde ut avgiften.