Döms efter djurrättsaktion

Nr 12/2018

Den 11 december förra året stoppade aktivister från djurrättsorganisationen Tomma burar för en stund djurtransporterna till Scans slakteri i Kristianstad genom att sätta sig på marken vid infarten. Visst tumult uppstod.Lastbilschauffören hade försökt tränga sig emellan aktivisterna och en parkerad dragbil för att komma in på fabriksområdet. Han tutade ihållande för att få aktivisternas uppmärksamhet på manövern.
Flera av dem fick kasta sig undan. De uppgav efteråt att de uppfattade situationen som att de höll på att bli påkörda av lastbilen.
Chauffören åtalades för framkallande av fara för annan, alternativt vårdslöshet i trafik. Som bevisning fanns bland annat en film från aktivisternas blockad. Chauffören nekade till brott, men Kristianstads tingsrätt ansåg att han medvetet utsatt aktivisterna för en allvarlig risk för deras liv eller hälsa och dömer honom för vårdslöshet i trafik.

Vårdslösheten har varit allvarlig, men bör inte bedömas som grov enligt tingsrätten. Hastigheten hade varit låg, chauffören hade försökt undvika att skada någon genom att tuta medan han körde och körningen hade ägt rum på en mycket begränsad sträcka. Allt i en situation där chauffören ”har haft anledning att vara irriterad över den pågående, olagliga aktionen och de konsekvenser som denna fick för hans möjligheter att sköta sitt arbete”.
Påföljden bestäms till 100 dagsböter. Chauffören ska dessutom själv stå för sina advokatkostnader.
I en annan rättegång har en av aktivisterna dömts att betala 30 dagsböter för ohörsamhet. Han hade flera gånger vägrat att lyda polisens uppmaningar att flytta på sig.