Dystra siffror om ohälsa

Nr 10/2015

Allvarliga arbetsolycksfall och den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att stiga. Livsmedelsarbetarna finns som vanligt bland de värst drabbade och statistiken visar att det blir värre för varje år.

Det visar Afa Försäkrings årliga rapport. Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter gemensamt, försäkrar mer än fyra miljoner anställda vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet. Från försäkringsfallen tar de årligen fram statistik om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

– Det är viktigt att konstatera att skadefrekvensen på den svenska arbetsmarknaden är låg vid en internationell jämförelse, men att det fortfarande finns arbetsmiljöer som är riskfyllda och där allvarliga olyckor kan inträffa, fastslår AFA Försäkrings vd Anders Moberg när årets rapport presenteras.

Antalet anmälda och godkända skador har ökat både 2012 och 2013. En allvarlig arbetsolycka definieras som en olycka som har lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid och/eller medicinsk invaliditet.

Fram till 2009 var trenden att antalet allvarliga olycksfall minskade, sedan 2010 har de ökat år för år. Risken ökar för både män och kvinnor. För män är risken 3,5 och för kvinnor 2,0 per 1000 sysselsatta. Den statistik som nu presenteras sträcker sig till 2013.

Mikael Löthén, förbundsombudsman, Livs, med ansvar för arbetsmiljöfrågor konstaterar:

– Vi ligger i topp i tabeller där vi inte borde ligga i topp. Olyckor med kniv, klämskador och hala golv är skador som slår igenom inom framför allt slakt- och chark samt matfågel. Upprepande, repetitiva arbetsuppgifter  drabbar främst kvinnor inom livsmedelsindustrin.

Mikael Löthén menar att arbetsorganisationen ute på företagen måste ses över så att det även finns plats för fysiskt lättare arbete, planering och så vidare.

 

ANTAL NYA LÅNGA SJUKFALL (MER ÄN 90 DAGARS SJUKERSÄTTNING) PER 1000 SYSSELSATTA

Yrkesgrupp, kön   2008 2009 2010 2011 2012 2013    Antal långa sjukfall 2013

Livsmedelsarb. män   18,8   17,8    22,2   22,2   20,6   23,1      418

Livsmedelsarb. kv       38,3   33,1    40,4   46,1   44,5   51,5       435

Alla yrken, män          1 3,4    12,4   13,2    13,5   14,6   16,2       20.106

Alla yrken, kvinnor    17,8    16,4    19,5    21,4   22,4   26,3      37.935

 

ÅRLIG RISK FÖR ALLVARLIGT ARBETSOLYCKSFALL PER 1000 SYSSELSATTA 

Yrkesgrupp, kön     2008  2009  2010  2011  2012  2013     Antal fall 2013  Varav med invaliditet

Livsmedelsarb. män    5,9       6,3       5,7       6,5        8,0     9,7         176                              77%

Livsmedelsarb. kv       6,6       5,5        7,5       8,3        9,2     10,6       90                                72%

Livsmedelsarb. alla     6,1       6,0       6,3       7,1         8,4     10,0       266                             75%

Alla yrken, män           2,6       2,3       2,7       2,9        3,1      3,5          7.391                           68%

Alla yrken, kvinnor     1,4      1,4        1,6        1,6        1,8       2,0        4.055                            56%

Alla yrken, alla            2,0     1,8         2,1       2,3         2,5      2,7        11.446                            64%

 

Källa: AFA Försäkring: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2015.