Ekonomin god trots minus

Nr 6/2019

Medlemsantalet i Livs sjunker men samtidigt kommer signaler att organisationsgraden ökar. Det visar att förbundets offensiva satsning, Plan 2021, har haft effekt. Men det kostar också pengar, 40 miljoner har avsatts till detta under fyra år.

Att Livs gick back med minus 8,9 miljoner kronor förra året kan låta mycket, men det är helt enligt det kongressbeslut som fattades 2017. Då fick förbundet grönt ljus att ta av kapitalet för att göra satsningar utöver ordinarie verksamhet för att öka organisationsgraden.

– Så sett ur det perspektivet är läget under kontroll, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Av förbundets årsredovisning för 2018 framgår samtidigt att inkomstförsäkringen kostat flera miljoner kronor mer än vad som var budgeterat. Det gäller även pensionsavsättningarna som blev betydligt större än planerat, vilket har att göra med utvecklingen på börsen.

– Så sammantaget har vi ändå hållit oss inom ramarna, konstaterar Eva Guovelin.

Det bekymmersamma är att förbundet fortsätter att förlora medlemmar, minus 1053 medlemmar förra året vilket var ett ovanligt stort medlemstapp jämfört med tidigare år.

– Vi rekryterar många nya medlemmar men samtidigt leder högkonjunkturen till att arbetslösa medlemmar får jobb i andra branscher än livsmedelsindustrin. Vi har mycket övergångar till andra förbund. Det är bra för den enskilde men påverkar medlemsantalet negativt.

Eva Guovelin är övertygad om att det går att vända utvecklingen, dels tack vare den satsning som görs från förbundets sida, dels tack var det ökade fokus som finns på svensk livsmedelsproduktion.

– Om Livsmedelsföretagens prognoser stämmer så kommer behovet vara stort att anställa framöver. Det finns redan nu akuta rekryteringsbehov i vissa delbranscher.

Positivt är att förbundets ekonomi i grunden är god. Kapitalet, strejkkassan, har ökat rejält efter det att förbundets fastigheter värderats om.

– Fastigheterna har ökat i värde ganska dramatiskt. Nu är inte det realiserade pengar i näven, men ändå en ekonomisk styrka och trygghet för oss.

Och även om förbundets medlemsantal minskat så kommer positiva signaler vad gäller organisationsgraden.

– Vid den senaste mätningen framkom, om än marginellt, att organisationsgraden på klubbar ökar.

Och även om förbundets verksamhet gick med minus så visade resultatet på plus 30 miljoner kronor. Det har att göra med att förbundet bytt bank men också kapitalförvaltare och i samband med det sålt av fonder för att investera i nya fonder, förklarar Eva Guovelin.

• Hur ser det då ut framåt vad gäller medlemsavgiften som höjdes med åtta kronor den första januari i år, vilket var första gången sedan 2015. Kommer avgiften att behöva höjas ytterligare?

– Det är svårt att svara på i dagsläget. Det vi vet är att a-kassan gått med ett underskott under ett antal år. Där kommer att krävas en avgiftshöjning men det är inget som är fastställt än.