Ekströms blåbärssoppa kan flyttas till Norge

Nr 4/2021

Orkla vill flytta tillverkningen av Ekströms i Örebro till Bergen i Norge. 20 anställda kan komma att beröras.
Facken har anlitat en löntagarkonsult som nu går igenom underlagen för beslutet.

Produktionsdelen för Ekströms är i stort behov av investeringar.
Företaget har medvetet valt att inte investera i produktionen under många år, menar Livs klubbordförande Tomas Eliansson.
– Livsklubben har under lång tid kämpat med att få till investeringar i fabriken. Framförallt min företrädare, Johan Torgå, som under sin tid som klubbordförande var väldigt drivande och lyfte frågan i alla tänkbara forum.
– Det här innebär att man har tjänat mycket pengar genom att mjölka ut det som går. Så nu står man inför ett vägskäl och måste göra nåt, säger Tomas Eliansson.

Orklas Örebrofabrik ligger väl synlig för den som passerar Örebro på E20 mellan Stockholm och Göteborg. Här har Ekströms tillverkats sedan 1848 – men snart kan alltså produktionen hamna i Norge.
Örebrofabriken består av två produk-
tionsdelar: en för tillverkning av kylda desserter, bland annat Risifrutti, och en del för pulvermixer som Ekströms soppor. Det är det torra sortimentet som företaget tidigare tagit ett inriktningsbeslut om att flytta.
– Det mest akuta investeringarna behöver göras inom en treårsperiod, och inom en tioårsperiod handlar det om ett ännu större investeringsbehov, säger Tomas Eliansson.

Att flytta tillverkningen till Orklas stora fabrik i Bergen i Norge är ändå inte helt problemfritt, menar Tomas Eliansson.
– Norge är inte med i EU, vilket innebär tullar på produkterna som ska in till Sverige för att säljas. Dessutom blir det långa transporter, och om det ska ske med lastbil blir det ju inte särskilt miljömässigt hållbart. Det blir ingen jättevinst för företaget, men det ses som ett mindre dåligt alternativ.

I Örebro arbetar 15–16 personer direkt i produktionen med de torra produkterna.
– Räknar man in kringliggande funktioner som lager, underhåll och tjänstemän som berörs så hamnar man på cirka 20 personer, säger Tomas Eliansson.
Det definitiva beslutet kring Ekströms skulle ha fattats strax efter påsk, men nu har löntagarkonsulten fått tid fram till månadsskiftet april-maj för att slutföra sitt uppdrag.
– Tillsammans med Unionen har vi tidigare fått vara med och ta del av underlagen och fått komma med inspel och synpunkter. Men vi är ju inga ekonomiska experter och vill vara säkra på att vi har tittat på rätt saker och att man fattar ett beslut på riktiga grunder. Vi måste helt enkelt utnyttja de möjligheter vi har, säger Tomas Eliansson.
I slutänden hoppas han ändå på en bra lösning, även om det blir en flytt av produktionen.
– Vi får hoppas att företaget kan öppna plånboken och göra förändringen så smidig som möjligt. Och att det finns möjligheter att rädda kvar en del av jobben, till exempel att ha kvar lagerdelen här i Örebro, vilket har diskuterats.
Niclas Carron

Relaterade artiklar