EU behåller snusförbud

Nr 12/2018

Det blev ingen ändring av förbudet att sälja snus inom EU. Den 22 november meddelade EU-domstolen att det är fortsatt förbud som gäller. Det är bara tillåtet med snusförsäljning i Sverige enligt undantaget från EU-inträdet.

Bakgrunden till domstolens utslag är att snustillverkaren Swedish Match försökt få en ändring till stånd i en brittisk domstol som i sin tur vänt sig till EU-domstolen. Redan i april stod det klart att det troligen inte skulle bli någon ändring i och med att EU-domstolens generaladvokat i ett preliminärt utlåtande sade nej till Swedish Matchs begäran, se Mål & Medel nr 5 – 2018.
Samma morgon som domen meddelades, talade Johan Danielsson, LO-förbundens gemensamma kandidat till EU-valet, på Livs förbundsmöte i Stockholm. Han berörde då snusfrågan och hur han vill gå vidare efter EU-domstolens beslut om ett fortsatt exportförbud.
– Då får man arbeta med frågan politiskt. Kanske den framkomliga vägen är att man får driva på för att enskilda medlemsstater får möjlighet att häva exportförbudet i sina länder, att det blir upp till varje medlemsstat att avgöra huruvida man ska tillåta försäljning av snus eller inte.
Han såg detta som en realistisk strategi och att en sådan successiv öppning skulle kunna få en positiv effekt på exportmöjligheterna om det visar sig att snusandet leder till att rökningen minskar och att de skadliga effekterna går ner.