EU-parlamentet sa ja till vägpaketet

Nr 5/2019

Efter en omständlig process röstade Europaparlamentet den 4 april ja till vägpaketet som handlar om cabotage, det vill säga när utländska åkare kör transporter inom andra EU-länder, kör- och vilotider för lastbilschaufförer samt regelverket kring så kallad utstationering.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Marita Ulvskog säger till Europaportalen att det är en fantastisk seger:

– Nu får vi lika lön för lika arbete på samma plats även inom transportsektorn.

Enligt det förslag som vann omröstningen måste lastbilschaufförer som kör i andra EU-länder återvända till sitt hemland åtminstone var fjärde vecka. Cabotagekörningar får bara göras tre dagar åt gången. Därefter måste fordonet tillbaka minst 60 timmar i det land som det är registrerat i.

Reglerna för så kallad utstationering ska också gälla lastbilschaufförer när de kör i ett annat land. De ska få samma ersättning som inhemska med undantag för om färden börjar och slutar i hemlandet.

Ingen yrkesförare ska ta sin veckovila i lastbilshytten. Arbetsgivaren – transportföretaget – måste tillhandahålla ett rimligt boende. Det ska bli rimliga kör- och vilotider som inte riskerar förartrötthet och därmed allas vägsäkerhet.

Alla lastbilar måste ha gps för att efterlevnaden av reglerna ska kunna kontrolleras.

Transport, som tillsammans med Socialdemokraterna i Europaparlamentet har slagits för schyssta villkor för transportarbetarna, kallar det för en historisk seger, men frågan är inte i hamn förrän den har slutförhandlats med ministerrådet efter EU-valet.

Relaterade artiklar