Eva Guovelin föreslås bli Livs nya ordförande

Nr 3/2017

Eva Guovelin blir ny ordförande för Livs. Om det råder ingen tvekan efter att nomineringarna till posten kommit in. Alla vill se henne, ingen har föreslagit någon annan.

– Det känns väldigt skönt med ett brett stöd, kommenterar Eva Guovelin, Livs tredje ordförande, det faktum att hon är den enda kandidaten.
När Eva Guovelin, 52 år, väljs till förbundsordförande på Livs kongress i maj bryter hon ny mark. Aldrig tidigare har en kvinna lett förbundet.
– Det är en viktig signal, att även kvinnor i vårt förbund har möjlighet att bli förbundsordförande.
Eva Guovelin har själv gått i bräschen. När hon för snart 30 år sedan valdes till klubbordförande på Cloetta var hon också första kvinnan. Det var hon även när hon 2005 valdes till tredje ordförande i Livs och tog plats i förbundets arbetsutskott.
Samtidigt har Livs jobbat medvetet med jämställdheten, inte minst efter 2005 års kongressbeslut att förbundet ska ha en feministisk grundsyn.
Viktig har också förbundets Tjejsatsning varit, en utbildning riktad till kvinnor.
– Det har gett resultat, idag är till exempel hälften kvinnor och hälften män bland lokalombudsmännen. Det är få mansdominerade förbund som har en sådan fördelning. Jämställdhet är inte enbart bra för kvinnorna, det är även bra för männen, säger Eva Guovelin och fortsätter:
– Vi kan också se att antalet kvinnor bland klubbordföranden ökar. Även i förhandlingsdelegationen för Livsmedelsavtalet har andelen kvinnor ökat markant. Vi ser samma sak på flera andra tunga uppdrag. Det är viktigt och bra för hela förbundet.
Frågan är hur det kommer att märkas när Eva Guovelin blir förbundsordförande. Själv lyfter hon fram tiden på Cloetta som viktiga erfarenheter som hon har med sig.
– Jag jobbade på Cloetta från 1983 till 1995, bland annat i packen. Det var när jag såg och upplevde orättvisor där som mitt fackliga engagemang väcktes.

Förutom att Eva Guovelin varit klubbordförande så har hon suttit i chokladdelegationen och i förbundsstyrelsen. Hon lämnade Cloetta 1995 för jobbet som lokalombudsman och 2002 blev hon förbundsombudsman.
Hon har ganska bra koll på vad uppdraget som förbundsordförande innebär, då hon varit en del av förbundsledningen sedan 2005.
– Jag vet vad jag ger mig in på även om det är en ny roll. Jag är fullt medveten om att det är ett tufft och utmanande jobb som måste göras.
Hon har redan haft ganska så arbetsamma år i ledningen. Det har bland annat handlat om att centralisera administrationen, en omfattande organisationsförändring, satsningen Plan 2017 (det vill säga medlemsrekrytering och demokratiutveckling) och att införa ett helt nytt IT-system.
– Det har varit roliga år att få leda förändringsarbetet och se resultatet. Vi har sett att satsningen Plan 2017 har gett resultat. Vi är på rätt väg och vill nu fortsätta detta arbete. Det ligger ett förslag om det till kongressen.

• Vilka andra utmaningar ser du framåt?
– Strukturomvandlingen inom livsmedelsindustrin som vi levt med under en längre tid. Det finns de som spår att vi bara är i början av IT-revolutionen. Jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av robotisering och automatisering.
Det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt utan det kan innebära utvecklingsmöjligheter för livsmedelsindustrin. Hon nämner även regeringens livsmedelsstrategi som något hoppfullt för branschen eftersom den syftar till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen.

• Vilka fler frågor ligger dig varmt om hjärtat?
– De frågor som är viktiga för medlemmarna är givetvis viktiga för mig, det är löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Det är också viktigt att fortsätta det internationella arbetet.
Men hon strävar inte efter att bli IUL:s ordförande som hennes företrädare Hans-Olof Nilsson varit i två perioder.
– Det är varken politiskt möjligt eller önskvärt, det finns inte något samband att Livs ordförande ska vara IUL:s.

Det kommer också att väljas andre ordförande och tredje ordförande på kongressen. De tre utgör tillsammans förbundets arbetsutskott. Hur arbetsuppgifterna fördelas bestäms av förbundsstyrelsen. Enligt stadgarna är dock förbundsordföranden ytterst ansvarig för förbundets verksamhet.
– Förbundsordföranden är ansiktet utåt och ser till att våra frågor kommer fram både medialt och att vi har möjlighet att påverka politiska beslut som gynnar våra medlemmar.
Är det något som hon ser fram emot och hoppas på är det att få större möjlighet att träffa fler medlemmar än vad hon gjort i rollen som tredje ordförande.

Relaterade artiklar