Experten: ”Ingen anledning att ändra reglerna”

Nr 2/2019

– Det är fullkomligt tandlöst, säger Kjerstin Vogel, som disputerat på styckarnas arbetsmiljö, om det nya förslaget till föreskrifter om arbetsplatsens utformning.
I förslaget som ska ersätta föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler finns bara en paragraf om kylarbete (29 §) och den lyder:
”Arbete, som kan medföra risk för skadlig inverkan av kyla, ska planeras, bedrivas och följas upp så att besvär och risker genom avkylning undviks.”
– Det säger inget om hur man ska göra det, inget om hur man undviker besvär genom avkylning. Det enda sättet att göra det är att mäta temperaturen i köttets snittställe så att det inte understiger +4C.

Denna exakta temperaturgräns som finns i den nuvarande AFS:en tillsammans med andra precisa bestämmelser behövs. Någon annan metod för att till exempel mäta skärmotstånd i kött finns inte. Parametrarna är för många: som hårdhet, fetthalt och vilken styckningsdetalj.
Hon har själv tillsammans med andra forskare mätt skärmotståndet i griskött vid olika temperaturer. Den forskningen har visat att det behövs 30 procent större skärkraft för att skära rent fläsk vid en sänkt temperatur till +2C jämfört med +4C. Däremot ingen skillnad för ren muskelbit.
– Kyla är en riskfaktor som måste tas på största allvar och om det inte finns reglerat på ett ställe utan spritt på många olika föreskrifter försvinner tydligheten.
Den nuvarande AFS:en är klar och begriplig och hon ser ingen anledning till att upphäva den.

Relaterade artiklar