Facket kan ta hjälp av ny EU-myndighet

Nr 3/2019

EU har skapat en myndighet, Europeiska arbetsmyndigheten, ELA, som ska stödja de 17 miljoner arbetstagarna som bor i ett EU-land och som jobbar i ett annat.
Arbetsmyndigheten ska bistå länderna i att genomföra inspektioner på arbetsplatser samt medla i konflikter om hur EU-regler ska efterföljas mellan medlemsstater.
Det kommer att bli frivilligt för medlemsstaterna att medverka men om man avböjer kommer det att krävas en förklaring.
Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, tror att facken kan ha stor nytta av ELA för att komma i kontakt med myndigheter i andra EU-länder som i sin tur kan ge insyn i utländska företag som verkar i Sverige.
Till Europaportalen ger han ett exempel. Om ett polskt företag i Sverige hävdar att de redan betalt arbetsgivaravgifter i Polen och därför inte ska betala i Sverige eller hävdar att verksamheten i Sverige bara är tillfällig, kan byrån vara en hjälp för att utreda vad det är för verksamheter som bedrivs i andra länder och vilka villkor som tillämpas.