Facklig kritik mot höjd pensionsålder

Nr 1/2018

– Det måste avsättas mer pengar i pensionssystemet för att det ska bli långsiktigt hållbart. Pensionsavgifterna måste höjas med minst två procent, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin i en kommentar till pensionsgruppens förslag.

Problemet med förslaget är att det bygger på att alla – oavsett om man haft ett fysiskt tungt och slitsamt jobb – ska orka jobba längre. Från och med år 2026 ska den nya lägsta åldern för att ta ut allmän pension bli 64 år.
För att få en rimlig pension måste man orka jobba vidare efter 65 år, helst tills man blir 69 år. Om pensionsåldern höjs riskerar klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare att öka, eftersom det framförallt kommer att vara högutbildade som har en realistisk möjlighet att jobba efter 65 år.
På Livs hemsida går Eva Guovelin igenom pensionsgruppens förslag och kommenterar det punkt för punkt.
– Det råder ingen tvekan om att pensionerna måste öka, men med dagens arbetsliv är ett längre arbetsliv för många livsmedelsarbetare inte en realistisk möjlighet, säger hon och fortsätter:
– Många av förbundets medlemmar drabbas av skador och slits ut i förtid. Om ett längre arbetsliv ska vara aktuellt så måste det till kraftfulla åtgärder och förbättringar i branschen.
Den kritik som Livs förbundsordförande riktar mot pensionsgruppens förslag är samma som också LO och de andra LO-förbunden fört fram.
Kommunals ordförande Tobias Baudin konstaterar att pensionssystemet är underfinansierat.
– Där blundar pensionsgruppen, det behöver inte utredas, där kan man höja på en gång. Åtminstone två procent i ett första steg. Tyvärr tycker jag att det är fegt och tragiskt att man blundar för det stora problemet, säger han till Kommunalarbetaren.

Pensionerna finansieras av arbetsgivarna och löntagarna gemensamt via arbetsgivaravgifter och skatt. Varje år avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen. Den största delen 16 procent går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.
För att en livsmedelsarbetare ska få pension ovanför fattigdomsgränsen måste han eller hon få 70 procent av sin tidigare lön och då måste man redan idag jobba tills man är 67 år.
Det visar LO-rapporten ”Vad får en arbetare i pension?” som Mål & Medel redovisade i nummer 1/2016. Så ser dagens pensionssystem ut. Det är inte hållbart och behöver göras om. Nästa LO-rapport ”Vem kan jobba till 67?”, refererad i samma nummer, visar att mycket få LO-medlemmar kan det.

Den genomsnittliga pensionsåldern inom LO-yrken är idag 63,8 år. Att börja ta ut sin pension tidigare innebär lägre pension livet ut i det nuvarande ohållbara systemet. Även den som haft ett heltidsarbete i 45 år och pensioneras vid 65 år får idag bara 60 procent av slutlönen i pension.
Den genomsnittliga medelpensionsåldern för Livs är 63,7 år för både män och kvinnor. Slaktare, styckare, bagare och konditorer är de yrkesgrupper som har den näst lägsta medelpensions-
åldern, 63,5 år.

LO föreslog för ett år sedan, i samband med att rapporterna publicerades, att de som befinner sig i yrken som är så pass slitsamma att man inte orkar till 65 år, än mindre 67 eller 69, ska få sjukersättning eller a-kassa fram till man går i pension.

I pensionsgruppens förslag är flera av LO-kraven på framtidens pension tillgodosedda. Det blir en höjning av pensionsåldern, men också:
• En höjning av garantipension och bostadstillägg för de som har det sämst ställt.
• Rätten till a-kassa och sjukpenning följer med upp till 66 år.
• Undantag för den som haft ett långt arbetsliv: den som jobbat i 44 år kan få garantipension vid 65 år.
• En reformering av det orättvisa fondlotteriet i PPM-systemet.
I kommentaren på Livs hemsida säger Eva Guovelin:
– Om pensionsåldern ska höjas måste arbetsvillkoren och arbetsmiljön för medlemmarna bli bättre. Annars går det inte. Medlemmarna måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv. Stora satsningar på bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö måste göras. Många medlemmar slits ut på grund av bristande arbetsmiljö och tvingas sluta sina arbetsliv långt före pensionsåldern.
Att en handlingsplan för jämställda pensioner ska upprättas tycker Eva Guovelin är bra.
– Det är stor skillnad mellan kvinnors och mäns pensioner. Det är inte acceptabelt att kvinnors pensioner är 30 procent lägre än männens. Det behövs en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med detta problem. Om pensionerna ska bli jämställda är det helt nödvändigt att deltidsarbete och visstidsanställningar begränsas. Värdediskrimineringen av kvinnors arbete måste få ett slut. Arbetsmiljön för både män och kvinnor måste förbättras.