Fåddman krävs på åtgärder

Nr 7-8/2020

Fåddman i Segeltorp har fått krav från Arbetsmiljöverket att senast 21 augusti ha åtgärdat olika brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vid en inspektion framkom att bolagets system för arbetsmiljö-arbetet var under uppbyggnad, och att det saknades en lång rad rutiner. De dokumenterade rutinerna behöver därför kompletteras konstaterar Arbetsmiljöverket.
Det saknas även skriftlig riskbedömning, som anger vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.
Fåddman har inte heller genomfört någon undersökning eller bedömning av arbetsutrustningen.
Arbetsmiljöverket kräver därför att det genomförs en undersökning samt dokumenterad bedömning av riskerna som visar att bolaget bedömt om den arbetsutrustning som valts och används är lämplig för det arbete som ska utföras, eller om den har anpassats till det på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.