Fälls för brott mot arbetstidslagen

Nr 12/2020

Efter anmälan från fackklubben har Olle Nyberg Chark i Johanneshov fått två avgiftsförelägganden med sanktionsavgift på totalt 47 845 kronor för brott mot arbetstidslagen, ATL. Det ena föreläggandet gäller otillåten övertid, det andra utebliven veckovila.

För ungefär ett år sedan anmälde klubben företaget till Arbetsmiljöverket för omfattande och mångåriga brott mot ATL. Klubben hade då utan framgång förhandlat med företaget och krävt skadestånd för att få bukt med arbetstidsproblemen.
Med anledning av klubbens anmälan granskade Arbetsmiljöverket tidrapporter, anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Granskningen visar att flera medarbetare under april månad 2019 arbetat mer än 50 timmar, det vill säga mer än tillåten övertid (§8 ATL). Totalt rör det sig om 98 timmar otillåten övertid.

Sanktionsavgiften Olle Nyberg Chark ska betala är 1 procent av gällande prisbasbelopp. För 2019 innebär det 465 kronor per otillåten timme, vilket ger totalt 45 570 kronor i sanktionsavgift.
Verkets granskning visar också att en arbetstagare under sista veckan i april 2018 inte fått sin veckovila (§14 ATL). Det fattas 5,5 timmar. Det ger, utifrån prisbasbeloppet 2018, en sanktionsavgift på 2 275 kronor.
– Det verkar som Arbetsmiljöverket gick på vår linje angående den problematik som funnits på firman, kommenterar huvudskyddsombudet Ola Hakefelt och fortsätter:
– Klubbkamraterna har varit delaktiga hela vägen från den första gången vi begärde skadestånd, via ett andra skadeståndskrav på en krona, till beslutet att skicka anmälan till Arbetsmiljöverket när vi fick nej på detta. Vi har haft medlemsomröstningar vid varje steg i processen.

Beträffande sanktionsavgiftens storlek säger Ola Hakefelt att det inte är någon summa att tala om för ett företag av den här storleken.
– Dock kan ju själva grejen att bli fälld fungera som en läxa och bli skäl till en uppstramning vad gäller att vara noggrann med att följa gällande lagar och regler. Och firman har inte slarvat med arbetstidslagen sedan våren 2019 då det senaste bötfällda brottet begicks.