Färre nekas sjukpenning

Nr 2/2022

LAGÄNDRINGAR. Under förra året minskade antalet personer som nekades sjukpenning efter sex månaders sjukskrivning, enligt Sveriges Radio Ekot och TT. 

2021 var det 11 procent som inte fick ersättning på grund av avslag. Motsvarande siffra för 2020 var 42 procent. 

Lagändringar under 2020 har troligen påverkat antalet enligt Försäkringskassans nationella samordnare Terese Östlin.