Fazer varslar 22 säljande chaufförer

Nr 3/2017

Fazer avser att helt lämna sin distribution i Värmland och varslar chaufförerna om uppsägning. Det är 22 personer, varav hälften är fast anställda, en person är tjänsteman.

– Vi tror inte på denna lösning. Fazer låter konkurrenten Polfärskt, ett dotterbolag till Polarbröd, ta över hela vårt säljområde i Värmland, säger Håkan Nedlund, Livs arbetsplatsombud för säljande chaufförer på Fazer.
Han är djupt oroad över den lösning som föreslås.
– Det innebär att en chaufför från konkurrentens företag jobbar inne i butiken med våra golvplatser för att sälja vårt bröd vid sidan om sitt eget.
Fazer menar att det egentligen bara finns två vägar att gå för företaget. Antingen satsar man på ökad försäljning eller också anpassar man kostymen efter minskad försäljning och sänker kostnaderna. Det är den senare vägen som Fazer slagit in på.
– Vi ser en risk för en negativ spiral som kan leda till minskad produktion, att fler bagerier skär ner, inte bara som nu med nedläggningshotet mot Lövångerbröd, och att Fazer drar sig ur fler säljområden, säger Håkan Nedlund.

Livs har kopplat in en arbetstagarkonsult som ska titta på företagets förslag och se om det går att hitta andra lösningar. Detta arbete kommer att ta någon vecka och fram till dess ligger MBL-förhandlingarna nere.
Håkan Nedlund är djupt bekymrad för både företagets och medlemmarnas framtid:
– Säljkåren i Värmland har jobbat länge och har upparbetat goda relationer med butikerna. Med den lösning som företaget föreslår går det förlorat. Det är inte bra.

Anna Månsson, säljdirektör för Fazer Bageri i Sverige, säger att bakgrunden till förslaget om ett distributionssamarbete med Polfärskt i Värmland är att Fazer nu kör med distributionsbilar som inte är fulla.
– Våra kunder ställer allt hårdare krav på färskt bröd, det gör att leveranserna måste ske oftare, och i Värmland har vi en besvärlig geografi. Ett samarbete vore bra för både miljön och ekonomin.
Fazer räknar med att sänka koldioxidutsläppen med 40 procent genom samarbetet.
– Det är riktigt att Polfärskt är ägt av Polarbröd, men det är ett distributionsföretag med lång erfarenhet av att leverera åt andra bagerier som Korvbrödsbagarn och Hägges. De har visat att de kan hantera det.

• Har de säljande chaufförerna i andra områden inom Fazer anledning att känna oro för sina jobb?
– Värmland är speciellt eftersom det har en utmanande geografi.

• Finns det fler områden i Sverige som har den speciella utmaningen?
– För oss är det viktiga att hitta lösningar som gör att vi kan möta våra kunders högt ställda krav på färskhet och att få leveranser ofta.