Fingertopp avskuren i degmaskin i Rättvik

Nr 4/2019

Rättviksbagarn AB använder i sin verksamhet en maskin, som portionerar ut deg på ett transportband innan kavling och stansning. När en anställd skulle avlägsna deg som fastnat var inte maskinen avstängd.
Maskinen startade och en fingertopp klämdes fast, och skars av i höjd med halva nageln.
Efter olyckan inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsstället.
I ett inspektionsmeddelande påpekar verket att deg matas in i maskinen manuellt, och att skyddslucka och ett lock vid inspektionen var öppna där degen läggs in. ”Detta medför risk för att arbetstagare kan skada händer och fingrar på rörliga maskindelar”.

Dessutom saknades skriftliga instruktioner till arbetstagarna för viss produktion vid degmaskinen som enligt verket är förenad med allvarliga risker.
Arbetsmiljöverket kräver därför att Rättviksbagarn AB ska se till att maskinen endast kan köras när lucka och lock är stängda, och ta fram skriftliga instruktioner för säkert arbete och göra dem kända för de anställda.