Finska Livs vill ha satsning på kompetens

Nr 5/2019

Att återskapa tryggheten för vanligt folk och förhindra att jobben försvinner på grund av billig matimport. Det är två viktiga mål för finska Livs, SEL, i EU-valet.

Det är i det nya förbundshuset i Östra Böle som Henri Lindholm, internationellt ansvarig på SEL, tar emot oss. Han är också ordförande i det nordiska samarbetet (Nordiska Unionen) vars sekretariat turnerar mellan länderna. Sedan 2015 ligger det i Helsingfors.

– Det är ungefär samma utmaningar som facken står inför i de nordiska länderna och jag tror att vi tjänar mycket på att lära av varandra och värna vår gemensamma nordiska modell.

Det gäller till exempel upphandlingen av offentliga måltider till skolor och ålderdomshem. Det är en stor fråga i både Finland och Sverige och det ska självklart vara näringsriktig och säker mat och arbetsvillkoren ska inte bryta mot kollektivavtal eller jämförbara nivåer i lagstiftningen.

Eftersom måltiderna tillhandahålls av transnationella företag med upphandling i olika länder är det en gemensam EU-fråga.

Den pågående industriella revolutionen med nya kostnadseffektiva robotar och digitalisering är också ett gemensamt problem, eftersom det slår igenom på bred front i alla EU-länder.

– Det kommer att innebära att många mister jobben och det tror jag vi behöver hantera på europeisk nivå.

Han efterfrågar en gemensam färdplan som kan ge arbetstagaren social trygghet på vägen från ett jobb till ett annat.

– Hur ska den som är i 45–50-årsåldern hitta ett nytt jobb? Hur ska den personen kunna jobba tills den går i pension om pensionsåldern höjs?

Det är samma frågor som ställs i alla EU-länder, inte bara i de nordiska.

– Jag tror att det blir svårt att reglera det här inom nationalstaten. Det behöver lyftas upp på en högre nivå. Om vi tänker på EU som ett socialt projekt som syftar till att skapa trygghet för människor, så är det här något att börja med. Det handlar om hur de äldre arbetarna ska klara sig, om de inte har den rätta kompetensen.

En annan fråga som är kontroversiell i alla EU-länder, men på olika sätt, är migrationen. Några EU-länder är ju fattigare och därifrån flyttar människor till de rikare för att få bättre betalda jobb.

– Jag anser själv att vi behöver invandring för att få samhället att fungera. Så länge de som kommer arbetar för lika lön och får fast anställning är det något bra. Men om den rörliga arbetskraften utnyttjas för att ta jobb till sämre lön och villkor, då är det ett problem. Det måste förhindras med gemensam EU-politik.

Relaterade artiklar