Fler industrifack sätter press

Nr 7/2021

GS-facket sätter också press på PTK och Svenskt Näringsliv och skriver i ett pressmeddelande att man förväntar sig att samtliga parter arbetar konstruktivt för att GS medlemmar ska få ett så bra omställningsstöd som möjligt.
– Om det inte sker kommer vi känna oss tvungna att ompröva vår framtida inställning till Facken inom industrin, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.
Pappers som också är ett industrifack, om än inte med i Facken inom industrin, säger i ett pressmeddelande att man kommer att följa Livs exempel och pausa samarbetet med tjänstemännen på grund av PTK:s agerande.
– Pappers anser i likhet med Livs att PTK under förhandlingarna inte agerat på ett sätt som är rimligt att förvänta sig av en facklig huvudorganisation, säger förbundsordförande Pontus Georgsson.

Relaterade artiklar