Flera brister på Lilla Hembageriet

nr 10/2019

Lilla Hembageriet i Motala AB har fått ett vitesföreläggande på 100 000 kronor om inte de brister som Arbetsmiljö-
verket upptäckte vid en inspektion åtgärdas.
Det var i slutet av februari i år som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion och fann flera felaktigheter.
Två degmaskiner hade trasiga lock, och saknade tillräckligt skydd för rörliga delar. Det fanns heller inte bruksanvisning på svenska för någon av bageriets maskiner.
Bolaget saknade även dokumenterade rutiner för flera aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bageriet har heller inte undersökt och riskbedömt arbetet och arbetsförhållandena. En klar fördelning av arbetsmiljöuppgifter i verksamheten saknades också. Första hjälpenutrustning fattades och det fanns inte tillräcklig mängd ögonspolflaskor för bolagets kemikaliehantering.
Arbetsmiljöverket kräver nu att bristerna ska åtgärdas och att sakkunnig resurs ska anlitas i det arbetet. Annars riskerar bolaget att få betala vite på 100 000 kronor.