Förbud mot inhyrda på tyska slakterier

Nr 9/2020

Stora förändringar är på väg inom den tyska köttindustrin som har blivit ökänd för omfattande utnyttjande av billig, ofta utländsk, arbetskraft. Från 2021 ska styckning och slakt endast få utföras av arbetare som är anställda direkt av slakterierna.

De stora företagen i Tyskland ska inte längre få lägga ut arbete via entreprenadavtal, där underleverantörer utför arbete åt dem, och inte heller få anlita enskild inhyrd arbetskraft. Detta enligt ett regeringsbeslut som ska vinna laga kraft i höst, efter att parlamentet, Förbundsdagen, gett grönt ljus.
– Men än är vi inte där. Starka krafter verkar för att lagen i sin slutgiltiga form ska bli urvattnad, säger Guido Zeitler, ordförande för det tyska livsmedelsarbetarfacket NGG, till Mål & Medel.
Arbetsgivarna har visserligen förklarat sig vara beredda att avstå från entreprenadavtal. Men framför allt med hänvisning till säsongsvariationer kräver de nu att istället fortfarande få anlita inhyrd arbetskraft. För detta får de stöd bland annat inom delar av Kristdemokraterna, CDU, som bildar regering tillsammans med Socialdemokraterna.

Argumentet med säsongsskiftningar biter inte på NGG.
– Många branscher med liknande problem klarar sig utan inhyrd arbetskraft, till exempel genom att använda flexibla arbetstidsmodeller, säger Guido Zeitler som vill fokusera på att lagen går igenom parlamentet precis som den var tänkt och som NGG ser som en milstolpe – fast man inte är nöjd med att de nya reglerna än så länge bara ska gälla
företag med fler än 50 anställda.
– Det är vi kritiska till. Men mycket viktigare för oss just nu är budskapet, framför allt till parlamentarikerna: Se nu till att lagförslaget går igenom.

NGG tänker inte bara vänta och se utan ska ta kontakt med Förbundsdagens partier för att framföra sin position och trycka på. Parallellt jobbar förbundet för att uppnå enhetliga tariffregler inom köttindustrin.
– Bra arbetsplatser behöver bra tariffregler, slår Guido Zeitler fast.
Just nu pågår första diskussioner med arbetsgivarsidan, och NGG tänker forcera kravet, bland annat på landsomfattande aktionsveckor i september. Här gäller det inte minst att i olika språk nå fram till de arbetande och informera dem om innehållet i de pågående diskussionerna och om förbundets mål.
– Dessa mål kan man bara nå när medarbetarna står bakom en, betonar Guido Zeitler.
Han hoppas på en större facklig uppslutning inom branschen som med sina osäkra villkor hittills har varit ett tufft område för facket att verka på. Inom ramen för projektet ”Fair mobilitet” som styrs av det centrala tyska fackförbundet DGB ska fler medarbetare med kompetens inom köttindustrin rekryteras för att kunna vägleda utländsk arbetskraft.

NGG siktar också på att inom ramen för Tysklands EU-ordförandeskap tydliggöra landets ansvar för acceptabla arbetsförhållanden inom köttindustrin i hela Europa.
– På grund av utvecklingen i Tyskland har en stor del av produktionen under de senaste 20 åren flyttats hit, säger Guido Zeitler. Många kollegor i andra länder har förlorat välbetalda jobb, och vi har skapat Europas största låglönesektor inom branschen här. Detta måste äntligen få ett slut.
Anne Rentzsch