”Företagen tar inte sitt ansvar för att utbilda”

Nr 7-8/2022

I flera år har både branschen och facket larmat om att det saknas personal i kött- och charkindustrin. Särskilt stor brist är det på utbildade styckare och slaktare. 

En av orsakerna till bristen är att det sedan 2020 inte längre finns någon gymnasieutbildning inom området slakt-, styck-, charkområdet. Det gör att få unga kommer in i yrket. 

– Det är oroväckande. Men den viktigaste orsaken är att företagen i branschen under lång tid inte har tagit sitt ansvar för att utbilda till exempel styckare, vilket man gjorde tidigare, säger Ken Clignéz, ombudsman på Livs och själv före detta styckare.

För att klara produktionen är de flesta företag i branschen numera beroende av bemanningsföretag.

– Det tycker vi är sämre, inte minst ur ett fackligt perspektiv. Det är svårare att organisera och driva frågor om förbättrade villkor om personalen är inhyrd från utlandet, säger Ken Clignéz. 

Enligt en rapport från branschorganisationen Kött- och charkföretagen som gavs ut 2021, är bristen så stor att den redan i dag leder till minskad produktion. 70 procent av företagen uppger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Utan ”kraftigt utökade” utbildningsmöjligheter kommer branschen sakna hundratals personer de kommande åren, står det i rapporten. 

Ken Clignéz på Livs menar att det finns flera lösningar på problemet. Dels behöver arbetsmiljön bli bättre – jobbet är tungt och på många håll tampas man med dåliga golv och omodern utrustning. Där behöver företagen göra en insats för att bli attraktivare som arbetsgivare.

  Det är också viktigt att de ser till att ha bra lönesystem och arbetstider som kan konkurrera om personalen. Här finns möjlighet att få trygga anställningar, och det borde kunna attrahera personer som kanske är lite äldre och vill byta yrke. Då är rekryteringsutbildningar och lärlingsprogram möjliga vägar som företagen kan ta, säger han. 

Relaterade artiklar