Företagsbot mot chipsfabrik

Nr 4/2017

Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB (dåvarande OLW Sverige AB) har fått ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor efter en olycka med het frityrolja i bolagets fabrik i Filipstad 2013.
Olyckan inträffade när en anställd skulle kontrollera olja i pelletsfritösen. Arbetsuppgiften bestod i att tappa upp olja i en behållare utan lock och sedan gående transportera den minst 170 grader heta oljan till ett laboratorium.
Under transporten föll hon av oklar anledning och fick den heta oljan över sig. Hon ådrog sig brännskador på höger underarm, höger handrygg och höger lår. Kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål påpekar i strafföreläggandet att het olja är en kemisk riskkälla som kan orsaka allvarliga brännskador vid exponering via hudkontakt. Nödvändiga åtgärder ska då vidtas for att förebygga att brännskador uppstår vid hanteringen. I första hand ska exponeringen begränsas genom val av lämplig arbetsutrustning. Arbetet får inte påbörjas innan sådana åtgärder vidtagits.
En öppen behållare medför en uppenbar risk att oljan ska spillas ut och orsaka brännskador.