Företagsbot på 200 000 för avskurna fingrar

Nr 9/2020

En operatörs två avskurna fingrar har lett till att Barry Callebaut Sweden i Kågeröd fått ett strafföreläggande med företagsbot på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade den 11 april 2018. Under arbete vid en maskin förde operatören ner sina fingrar för att rengöra kanterna i maskinen. Han kom då åt skruvblandaren i maskinens botten och två fingrar på höger hand skars av ett par centimeter.
I strafföreläggandet framhåller åklagaren att skyddsansvarig på bolaget av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Han har inte sett till att tillräckligt noggrann riskbedömning fortlöpande gjorts av arbetet vid maskinen.
Han har heller inte sett till att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall, som att förse maskinen med skydd eller skyddsanordningar så att all risk för kontakt med rörliga maskindelar, eller på annat sätt farliga delar, förhindras.