Företagsbot på 75 000 kronor

Nr 5/2020

Den 22 november 2017 inträffade en arbetsolycka på Grevskapet Dals Konfektyr i Bengtsfors. En anställd skulle åtgärda en driftstörning på en maskin då hans vänstra fot klämdes mellan en utmatningsarm och ett stag.
Han fick omfattande skador på foten med bland annat frakturer och skador på en sena och en led.
Nu har Grevskapet Dals Konfektyr fått ett strafföreläggande med företagsbot på 75 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Skyddsansvarig på bolaget hade enligt föreläggandet inte sett till att en tillräckligt noggrann riskbedömning gjorts av arbetsmomentet. Dessutom saknade maskinen skydd som hindrade kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar.