Fortsatt förtroende föreslås för arbetsutskottet

Nr 4/2021

Eva Guovelin, förbundsordförande, Jolan Wennberg, andre ordförande och Solweig Larsson, tredje ordförande föreslås få fortsatt förtroende på kongressen i oktober. Några utmanare har inte nominerats.
– Denna gång har det varit ganska okomplicerat och det blir inte lika spännande som förra kongressen, då det fanns flera kandidater, konstaterar Johan Larsson, sammankallande i förbundets valberedning.
Förutom de tre i arbetsutskottet består Livs förbundsstyrelse av åtta ledamöter från arbetsplatserna. De nominerade är Stefan Hortlund (Polarbröd), Stefan Hall (Orkla Foods), Mattias Axelsson (HK Scan), Carina Hanell (Atria), Lena O Jenemark (Dafgård), Leif Börjesson (Källbergs), Robert Buhre (Kiviks Musteri) och Gabriella Forbah (HK Scan).
Till förbundsmötet är det en hel del nytt folk som nominerats, berättar Johan Larsson, och det beror på att det under kongressperioden varit flera nedläggningar av stora arbetsplatser där många haft fackligt uppdrag. En del har också slutat eftersom de fått jobb inom andra branscher.
– Eftersom vi har system med personliga ersättare kan det leda till problem att fylla platserna på förbundsmötet och i de regionala utskotten. Ett helt ”ben” kan plötsligt försvinna, förklarar Johan Larsson.

En motion från Livsklubben på Atria i Sköllersta tar upp detta problem och menar att det inte är bra ur demokratisk synpunkt om beslut fattas utan att mötet är fulltaligt. Klubben vill därför ha en återgång till det tidigare systemet då ersättare inte var personliga utan träder in i den ordning de valts. Så var det före kongressen 2017.
I sitt svar säger förbundsstyrelsen att den håller med om att problemet finns men vill ändå inte ha en återgång till det gamla eftersom det skulle göra det svårare att upprätthålla en jämn könsfördelning. Dessutom tror den att personliga ersättare leder till ökad delaktighet i den fackliga verksamheten hos ersättaren. Därför föreslår den att Atriaklubbens motion avslås.