Friåret återinförs

nr 10/2019

Regeringen återinför friåret men kallar det för ”utvecklingstid för anställda”. Målet är att den anställde ska kunna utveckla sin kompetens eller skaffa ny.
– Ett arbetsliv är långt, samtidigt gör den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen att nya yrken skapas och att arbetsmarknaden omvandlas. Utvecklingstid ger möjlighet för den som arbetat länge att vidareutveckla sig, säger vice statsminister Isabella Lövin.
Den som deltar i utvecklingstid för att utbilda sig till ett yrke som det råder brist på ska få ekonomisk ersättning. Arbetsförmedlingen ska också erbjuda en ersättare den tiden som utbildningen varar. Från 2020 föreslås ett tillskott på 220 miljoner kronor för att finansiera förslaget. Därefter satsas 600 miljoner kronor 2021 och 1 miljard kronor 2022.