Fyra företag får betala böter

Nr 12/2020

Vad har Norrmejerier i Umeå, Unilever (Glassfabriken i Flen), Smålandskräftan i Nässjö och O. Kavli i Älvsjö gemensamt? Jo, de ska alla betala sanktionsavgift för att ha brutit mot olika arbetsmiljöregler.

O. Kavli och Unilever Produktion ska betala 75 700 respektive 46 100 kronor för bristande märkning av rörledningar som innehåller farliga kemiska produkter (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19).
Norrmejerier har fått ett avgiftsföreläggande på 150 000 kronor för att man inte utfärdat skriftliga tillstånd till anställda på ostlagret i Ånäset som kör truck (föreskrifterna om användning av truckar, AFS 2006:5).

Smålandskräftan använde sex trycksatta anordningar, fem 420 liters kokgrytor och ett tryckkärl för luft, trots att kontrollorgan inte gjort kontroll och bedömt att anordningarna uppfyller gällande krav. Sanktionsavgiften blir därför 6 x 15 000 kronor, totalt 90 000 kronor (föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3).