Gotlands Slagteri AB får böta 200 000 för arbetsmiljöbrott

Nr 1/2019

Två anställda på Gotlands Slagteri AB i Visby skulle reparera en conveyorbana. Det slutade med en månads sjukskrivning för en av dem, och ett strafföreläggande för arbetsmiljöbrott med 200 000 kronor i företagsbot för bolaget.

Olyckan inträffade den 26 januari 2018 när de båda arbetskamraterna med hjälp av ett block med kätting och krok skulle reparera en kedja som gått av på conveyorbanan.
De fäste kroken i en länk för att dra ihop kedjan och ställde sig sedan bakom varandra och drog.

Kroken som var fäst i kedjan släppte och en av männen fick då blocket i ansiktet, med sprucken käke, operation och en dryg månads sjukskrivning som följd.
Kammaråklagare Anne-Marie Helander vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål har nu gett Gotlands Slagteri AB ett strafföreläggande för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Skyddsansvariga hos bolaget hade inte gjort någon riskbedömning av arbetet med att reparera conveyorbanan.

Därför hade man heller inte identifierat den risk för allvarlig personskada som förelegat vid det aktuella arbetet, konstaterar åklagaren.
”Hade riskbedömning gjorts borde det lett fram till att den utrustning som använts vid dessa reparationer haft en säkerhetsanordning som säkerställer att utrustningen inte släpper conveyorn vid belastning och därmed hade olyckan med stor sannolikhet inte hänt” påpekar hon.