Grönsaksbolaget stäms inför AD

Livs har stämt Grönsaksbolaget i Årsta inför Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott och kräver ersättning till tre anställda chaufförer som inte fått den avtalsenliga OB-ersättningen för arbete mellan klockan 04.30 och 06.00. Övertidsersättning har heller inte betalats ut.
De tre medlemmarna har varit anställda på heltid. För deras räkning kräver Livs arbetsgivaren på sammanlagt 106 866 kronor i utebliven inkomst och att de ska få 50 000 kronor vardera i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.
Förbundet kräver också ett skadestånd till facket på 100 000 kronor.
Arbetsgivaren bestrider kraven med motiveringen att rätten till ob-ersättning och övertid avtalats bort lokalt. Livs uppfattning är att en sådan överenskommelse inte finns och inte heller skulle vara tillåten enligt kollektivavtalet.