Håll koll på pensionen!

Nr 6/2020

Senast i mitten av juni ska alla privatanställda arbetare, som omfattas av Avtalspension SAF-LO, ha fått sina pensionsbesked för 2019. För att inte gå miste om pensionsinbetalning och försäkringsskydd så är det viktigt att kontrollera att den inrapporterade årslönen på beskedet stämmer.
– Om uppgiften om årslönen inte stämmer ska man i första hand kontakta arbetsgivaren. Om det inte går att rätta till felet den vägen ska man kontakta facket eller Fora, säger Thomas Billberger, Foras expert på Avtalspension SAF-LO.
Det är ingen annan än du själv som kan kontrollera att lönen blivit rätt inrapporterad. Om arbetsplatsen gått i konkurs är det extra viktigt.
– Det ingår inte i konkursförvaltarens arbetsuppgifter att rapportera in löneuppgifter till Fora, förklarar Thomas Billberger.

Om det blivit fel så går det att rätta till, utmaningen är att upptäcka att inbetalningen av pensionspremien inte stämmer.
– Om arbetsgivaren av någon anledning inte betalar rätt premier eller inte kommer betala alls så kan premierna betalas från en garantifond. Det gäller bara om företaget har kollektivavtal och den anställde behöver då lämna information till oss, berättar Thomas Billberger.
En annan sak som det är bra att ha koll på är efterlevandeskyddet. Av pensionsbeskedet från Fora framgår om man valt det eller inte.
– Om man inte är i behov av detta skydd kan det vara bra att välja bort det. Det kan också vara bra att välja till ett sådant försäkringsskydd om man inte har det men är i behov av det. Det viktiga är att ta ställning till vem som ska få pensionspengarna när man dör.
Thomas Billberger uppmanar den som vill veta mer att gå in och läsa mer på Fora.se och genom att logga in kan man till exempel göra ändringar i försäkringsskyddet. Där går också att se vilken pensionsförvaltare man valt och hur stor avkastningen varit hittills.

I årets avtalsrörelse som pausat fram till oktober är ett av kraven att privatanställda arbetare, däribland livsmedelsarbetare, ska kunna se sin pensionsavsättning på lönespecifikationen. Motiveringen bakom LO-förbundens krav är att få stopp på fusket, det vill säga de arbetsgivare som inte gör rätt för sig när det gäller premieinbetalningar.
Thomas Billberger vill inte kommentera avtalskravet som sådant men säger att han övergripande tycker att det är en bra idé, att där det är möjligt lyfta fram pensionsavsättningens storlek och betydelse till individen.
Den som vill ha hela bilden vad gäller den pension som man tjänat in hitintills, det vill säga både allmän pension och avtalspension, hänvisar Thomas Billberger, till minpension.se
– Det är ett fantastiskt verktyg. Det enda som krävs för att logga in på sidan är att man har ett Bank-id.