”Håll liv i kraften”

Nr 10/2018

– Nu måste vi hålla liv i den kraft vi hade i valrörelsen och fortsätta samtalen och medlemsrekryteringen, säger Eva Guovelin, Livs förbundsord-förande.

Under valrörelsen genomförde Livs 39 175 samtal och totalt ringde LO-förbunden cirka 660 000 samtal. Det var fler än det uppsatta målet. Och dessutom ordnades många klubbmöten, upp
sökeri, utdelning av matnyttig information utanför arbetsplatserna.
– Vi ska vara ute och prata med våra medlemmar, säger Eva Guovelin.

Den utåtriktade verksamheten är en del av det fokus som Livs haft sedan kongressen 2013, nu kallad Plan 2021 som handlar om organisering, medlemsrekrytering och demokratiutveckling. 40 öronmärkta miljoner avsattes då utöver budget och ytterligare 40 miljoner avsattes på den följande kongressen 2017 för att lyckas med detta arbete.
– Vi är ju världens starkaste fackförening med den högsta organiseringsgraden och bredaste avtalsteckningen. Men för att vi ska fortsätta att vara det måste vår organisationsgrad förbli hög.
Den genomsnittliga organisationsgraden i Livs på arbetsplatser med klubbar ligger på 70 procent. På arbetsplatser utan klubbar är den ofta lägre. Det visar att den stora satsningen på medlemsrekrytering är viktig och verkligen behövs, förklarar Eva Guovelin.

Ett problem, särskilt under en lång högkonjunktur, är att många byter till jobb i mer attraktiva branscher och i detta avseende har livsmedelsindustrin inte lyckats.
Den snabba genomströmningen innebär för Livs del att det krävs mycket stor nyrekrytering bara för att bibehålla organisationsgraden.
– I vår bransch behöver vi bättre självförtroende. Vi behöver höja statusen på våra yrken. Livsmedel håller på att bli en bransch med högteknologi och det innebär att det behövs kompetensutveckling.
Men allt för få livsmedelsarbetare får ta del av den nödvändiga kompetensutvecklingen.
– Det är illavarslande både för dem och för företagen som inte kommer att kunna utvecklas.
Eva Guovelin betonar att de förtroendevalda behöver driva de här frågorna. Ett sätt att göra det är med studiematerialet Att sätta lönen i system, som Livs tagit fram och som handlar om hur lönesystem kan kopplas till kompetens.
– Arbetsgivarna tecknar avtal med oss för att de vill ha fredsplikten. Men ofta vill de också ha svagt innehåll i avtalen, luckra upp dem, införa flexibla arbetstider, försämra ob:et. En sådan utveckling gör inte branschen mer attraktiv.

• Finns det en rädsla tror du för att påbörja arbetet med lönesystem. Det är ju två parter som ska göra det och det är lätt att förlora kontrollen?
– Nej, inte att förlora kontrollen, men det är ofta ett tidskrävande arbete och det kan avskräcka. Det bästa sättet att göra det är genom att ha medlemmarna med sig. Du måste ha det stödet.

• Hur är det med medlemsavgiften?
– Det kommer att komma en skatte-reduktion på medlemsavgiften som den rödgröna regeringen genomfört från och med juli i år. Men för att bland annat ha råd med bra förhandlings- och studieverksamhet föreslås en liten höjning av medlemsavgiften till höstens förbundsmöte.