Hallå där… Vilken motion är viktigast?

Nr 2/2017

JONAThAN JOHANSSON, 23 år och förbundsmötesledamot på Livs kongress i Malmö i maj.

– Den som handlar om trygga jobb. Jag har skrivit den och jag föreslår att man tar bort Allmän visstid ur Las och visstid ur Livsmedelsavtalet. Den anställningsformen borde inte finnas, eftersom den skapar otrygghet. Du vet inte om du har jobb efter att kontraktet gått ut och du kan inte ta lån till hus eller bil.

Hur många motioner har du skrivit?
– Fem stycken. Förutom den om trygga jobb handlar de om behovet av en facklig ungdomssatsning, försvåra flytt av produktion utomlands och ekonomisk demokrati.

Vad innebär ekonomisk demokrati?
– Den debatt vi har idag i samhället är så långt ifrån den vi skulle behöva ha. Det handlar oftast om invandring. Jag skulle vilja att det handlade om maktfrågan. Hur kan en liten klick människor i Sverige äga så mycket? Jag har inte lösningar, men jag skulle vilja att Livs presenterade en rapport om hur ekonomin kan demokratiseras till nästa kongress 2021.

Menar du löntagarfonder?
– Nej, det behöver det inte vara, men det ska vara nya former av inflytande för dem som inte äger kapital. MBL är ett exempel. Det gav de anställda inflytande på arbetsplatserna.

Ska du gå upp och tala på kongressen?
– Ja, det ska jag. Mitt problem är att jag ofta går upp och talar för mycket, för jag blir så engagerad.

Är det din första kongress?
– Ja, inom Livs, men jag har varit ombud på SSU:s och Socialdemokraternas kongresser.

Var jobbar du?
– På Charkuterifabriken i Halmstad. Jag är klubbordförande.

Relaterade artiklar