Hårdare lag om offentlig upphandling förhalas

Nr 6/2022

Tuffare lagkrav om schysta arbetsvillkor, klimat och djurhållning vid offentlig upphandling. Det vill regeringen få igenom och föreslog att en ny lag skulle börja gälla den 1 juli. Men nu behöver regeringen mer tid och därför skjuts lagen upp. Tråkigt, tycker Livs.
800 miljarder kronor. Så mycket köper den offentliga sektorn varor och tjänster för varje år. Det innebär också att de lagar som styr offentliga upphandlingar kan få stor effekt på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det menar regeringen, som i höstas lade fram ett förslag om en skärpning av lagen vid offentliga upphandlingar.
Hårdare krav på att ta hänsyn till bland annat klimat, djurhållning och arbetsrätt var några av förändringarna i lagförslaget. Enkelt uttryckt har skrivningar som tidigare haft ordet ”bör” ändrats till ”ska” när det gäller vad den som upphandlar behöver ta hänsyn till.

Nu har förslaget varit ute på remiss, det vill säga att myndigheter och organisationer som berörs av lagen får tycka till. Livs ställde sig bakom förslaget och skrev bland annat i sitt remissvar:
”Vi märker att en del producenter som vill in på marknaden försöker tänja på aspekter som klimat, arbetsmiljö samt sociala och arbetsrättsliga regler. Vilket på sikt kan skapa en negativ spiral om etablerade producenter tar efter för att kunna konkurrera. Därför ser vi positivt på att lagstiftningen blir tydligare och att det offentliga kan gå i täten för att upphandling sker hos seriösa företag som främjar våra gemensamma samhällsintressen.”
Men alla remissinstanser var inte lika positivt inställda. Arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, menar till exempel att det är dåligt att den nya lagen ställer krav på arbetsrättsliga aspekter. De tycker att det finns risk att det slår ut mindre företag som inte har kollektivavtal.
Nu har regeringen aviserat att den behöver mer tid. I stället för en ny lag den 1 juli siktar man på att presentera en lagrådsremiss, skriver nyhetssajterna Upphandling24.se och Altinget.se. Det innebär att riksdagen kan rösta om den nya lagen tidigast i höst. Från Livs håll beklagar man fördröjningen.
– Givetvis är det tråkigt att lagen skjuts upp. Förhoppningsvis kommer inte lagrådsremissen att förändra den nya lagstiftningen, säger Anders Hernborg, ombudsman på Livs som har arbetat med frågan.
Han och förbundet menar att det inte bara är viktigt för Livs medlemmar att det blir tuffare krav på schysta villkor och klimathänsyn vid offentliga upphandlingar.
– Det är viktigt för det stora flertalet om en skyldighet att beakta klimatet införs vid offentlig upphandling, samt att sociala och arbetsrättsliga regler ska beaktas. Bland annat för att inte oseriösa företag ska dumpa priserna.