Hela ledningen väljs på kongressen

Nr 3/2017

Det är inte bara ny förbundsordförande för Livs som väljs på kongressen i Malmö i maj utan också ett helt nytt arbetsutskott: alltså även andra och tredje ordförande.

Arbetsutskottets uppgift är att genomföra förbundsstyrelsens och kongressens beslut. Valen av personerna i arbetsutskottet kommer att ske på kongressen, men nomineringarna har ägt rum innan, med deadline på de fem regionernas nomineringsmöten som hölls den 1 februari.
Bara en person nominerades till förbundsordförande, det var Eva Guovelin, men till de två andra posterna nominerades fem personer.

Förbundets valberedning har därefter pratat med de fem som nominerats till andra och tredje ordförande och satt ihop sitt förslag som ska skickas till kongressombuden tillsammans med övrigt kongressmaterial senast den 9 mars.
– Vi har pratat med alla nominerade och det har var ett roligt och positivt arbete, som samtidigt varit extremt svårt, eftersom det finns så många duktiga personer bland dem, säger Johan Larsson, valberedningens ordförande.
Valberedningen har informerat samtliga nominerade om vilket förslag på personer den kommer att lägga fram.
– Vi vill ge de nominerade som alla är mycket kompetenta och bra personer tid att smälta det val som vi har gjort.

• Så det finns fortfarande fler som kandiderar än de som valberedningen föreslagit?
– Ja, det gör det och vi har sagt till dem att de har tid på sig att fundera över hur de vill göra. Om de vill så kan de stå kvar och låta kongressen avgöra eller så drar de tillbaka sin kandidatur.

Valberedningen har gett de nominerade betänketid fram till kongressmaterialet färdigställs och skickas ut till kongressombuden, det vill säga det är digital publicering inget material trycks.
Valberedningens uppgift är också att utifrån nomineringsmötena ta fram förslag till förbundsstyrelseledamöter, förbundsmötesledamöter, revisorer samt suppleanter till posterna.

Relaterade artiklar